Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS

Festive Opening of the Promotional Philatelic Exhibition WORLD OF STAMPS
Author: Milan Šajgalík (fotografie Cyprian Biro, Milan Šajgalík)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 22. 04. 2017 22:42

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Photoreport from the Festive Opening of the Philatelic Promotional Exhibition WORLD OF STAMPS in Nitra.

V piatok 10. 3. 2017 sa v Nitre uskutočnilo za účasti predstaviteľov mesta Nitra, Ministerstva dopravy. SR, Slovenskej pošty/POFISu, ZSF, OC Mlyny, filatelistickej obce a divákov, slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNAMOK. Výstavu pripravili nitrianski filatelisti k 35. výročiu trvania aktívneho klubu KF 52-51 Nitra, ktorý v ostatných rokoch pôsobí pri Dome Matice slovenskej v Nitre. Okrem exponátov nitrianskych filatelistov si návštevníci môžu pozrieť zaujímavé ukážky zo zbierky súkromného filatelistického poštového múzea, ako aj poštový voz z Poľnohospodárskeho múzea v Nitre.

Vystava v Galerii OC Mlyny v Nitre je pristupna denne a potrva do 26.marca.

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Predseda ZSF Miroslav Ňaršík pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru MDV SR, pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Vedúci POFISu (Slovenská pošta, a.s.) Mgr. Martin Vančo pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Zástupca primátora Nitry PhDr. Jan Vančo pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Predseda KF 52-51 pri DMS Nitra MVDr. Milan Šajgalík pri otváracom prejave.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Predseda KF 52-51 pri DMS Nitra, MVDr. Milan Šajgalík ďakuje za spoluprácu a odovzdáva diplom Mgr. M. Vančovi, vedúcemu POFISu.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Vedúca pošty Nitra 3, kde je dispozícii príležitostná pečiatky, Mgr. Vančo, vedúci POFISu a zástupca OC Mlyny Nitra.


Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Slávnostné otvorenie propagačnej filatelistickej výstavy SVET ZNÁMOK

Autora fotoreportáže Cypriána Bíra sme zastihli na pošte Nitra 3 pri získavaní odtlačku príležitostnej pečiatky z výstavy SVET ZNÁMOK


Author: Milan Šajgalík (fotografie Cyprian Biro, Milan Šajgalík)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists