Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Pocta obetiam holokaustu

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Pocta obetiam holokaustu
Miesto: Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 24. 03. 2017

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Pocta obetiam holokaustu v Banskej Bystrici.Poštová známka Pocta obetiam holokaustu

Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum a Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy spojenú s inauguráciou novej poštovej známky Pocta obetiam holokaustu, ktorá sa uskutoční v piatok 24. marca 2017 o 15:00 hod. v priestoroch Slovenskej pošty, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Banská Bystrica 1.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Pocta obetiam holokaustu


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov