Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321)


Popis: Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Osobnosti: Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321) v Trenčíne.

Miesto: Trenčianske múzeum, Mierové námestie 46, Trenčín

Vstup: Bližšie neurčený

Dátum: 12. 03. 2010


Poštová známka Osobnosti: Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321)

Čas konania: 17:00 - 20:00

Organizátori:
  • Mesto Trenčín
  • Slovenská pošta a.s.
  • POFIS Bratislava
  • Klub filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín
  • Trenčianske múzeum Trenčín

Informácie:
      Karol Milan, Martina Rázusa 42, 911 01 Trenčín
      Telefón: 0904 134 800
      Email: karol.milan@zoznam.sk

Súvisiace materiály:

Počas akcie bude k dispozícii príležitostná listová priehradka spolu s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Mapa s uvedeným miestom konania:


Zobraziť Trenčianske múzeum na väčšej mape
Súvisiace filatelistické materiály (1):

Poštová známka Osobnosti: Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321) - 750. výročie narodeniaPoštová známka
Osobnosti: Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321) - 750. výročie narodenia Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321)
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Matúš Čák Trenčiansky (1260 – 1321)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Každý z tých, ktorí sa dostali tam, kde sú, musel začať tam, kde bol.

(Richard Paul Evans)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.