Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky 125. výročie vzniku vydavateľstva TRANOSCIUS

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 125. výročie vzniku vydavateľstva TRANOSCIUS
Miesto: Mestský úrad, Štúrova 41, Liptovský Mikuláš
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 27. 04. 2023

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky 125. výročie vzniku vydavateľstva TRANOSCIUS v Liptovskom Mikuláši.


Poštová známka 125. výročie vzniku vydavateľstva TRANOSCIUS


Tranoscius, a. s., Mesto Liptovský Mikuláš, Slovenská pošta, a. s., Klub filatelistiv Liptovský Mikuláš si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky 125. výročie vzniku vydavateľstva TRANOSCIUS, ktorá sa uskutoční 27. apríla 2023 o 14.30 hod. v Liptovskom Mikuláši.

Slávnostná inaugurácia 125. výročie vzniku vydavateľstva TRANOSCIUS)

Na akcii bude otvorená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov