Nové číslo časopisu FIP Flash 133 – MAY 2022

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash 133 – MAY 2022.

07. 08. 2022

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky 100. výročie založenia Univerzity Komenského

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 100. výročie založenia Univerzity Komenského
Miesto: Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 27. 06. 2019

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky 100. výročie založenia Univerzity Komenského v BratislavePoštová známka 100. výročie založenia Univerzity Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská pošta, a.s. vás pozývajú na slávnostnú inauguráciu poštovej známky 100. výročie založenia Univerzity Komenského, ktorá sa uskutoční 27. júna 2019 od 14:00 v Bratislave.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky 100. výročie založenia Univerzity Komenského


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Zdroj: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov