Na EXPO v Dubaji pokrstili unikátnu známku s arabskou mincou

Správa o krste novej poštovej známky na výstave EXPO v Dubaji.

04. 02. 2022

Celinová obálka s prítlačou:
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Deň vydania: 21. 05. 2011
 

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s prítlačou k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011.
Celinová obálka
Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej
s prítlačou
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011


Deň vydania: 21. 5. 2011
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Rudolf Cigánik
Autor prítlače:
Predajná cena: 0,57 €
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov