Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Články z internetu:
Rozhovor s úspešným vystavovateľom Jaromírom Petříkom

Rozhovor s úspešným vystavovateľom Jaromírom Petříkom
Autor: Zdeněk Jindra
Publikované: 10. 07. 2023 20:01

Rozhovor s dlhoročným zberateľom, vystavovateľom a publicistom Jaromírom Petříkom, ktorý sa špecializuje na Afganistan, Maurícius a známkové územia.


Rozhovor s úspešným vystavovateľom Jaromírom Petříkom


Rozhovor s dlhoročným zberateľom, vystavovateľom a publicistom Jaromírom Petříkom, ktorý sa špecializuje na Afganistan, Maurícius a známkové územia. V súčasnosti je členom Zväzu slovenských filatelistov, pod hlavičkou ktorého úspešne vystavuje a získava zlaté medaily.
Rozhovor s úspešným vystavovateľom Jaromírom PetříkomAutor: Zdeněk Jindra

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov