Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
1. Regionálny Deň poštovej známky a filatelie 2015 v Bytči

1. Regionálny Deň poštovej známky a filatelie 2015 v Bytči
Deň používania: 12. 12. 2015
 
Pošta: BYTČA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bytči pri príležitosti 1. Regionálneho Dňa poštovej známky a filatelie 2015 v Bytči


Textový motív: REGIONÁLNY DEŇ / POŠTOVEJ ZNÁMKY A FILATELIE

Obrazový motív: Farský kostol všetkých svätých v Bytči.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov