Pošta: Regionálne oslavy Dňa poštovej známky a filatelie 2014 v Košiciach - www.postoveznamky.sk

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Regionálne oslavy Dňa poštovej známky a filatelie 2014 v Košiciach

Deň používania: 13. 12. 2014
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti regionálnych osláv Dňa poštovej známky a filatelie 2014 v Košiciach


Textový motív: REGIONÁLNE OSLAVY DŇA POŠTOVEJ ZNÁMKY A FILATELIE

Obrazový motív: Silueta Chrámu sv. Alžbety v Košiciach.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov