Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach
Autor: Alexander Urminský (fotografie Alexander Urminský, Ľuboš Gallo, mgr. Martin Znášik)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 05. 09. 2018 09:41

Informácia a fotoreportáž z otvorenia Regionálnej výstavy zberateľov a krstu knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach v Partizánskom

Mesto Partizánske oslávilo dňa 8. augusta 2018 svoje 80. narodeniny - založil ho 8. augusta 1938 podnikateľ Jan Antonín Baťa. Toto významné jubileum mladého mesta si tamojší Klub filatelistov 52-40 - s podporou Mesta Partizánske a Mestskou umeleckou agentúrou - pripomenul vydaním knižky autorov Juraja Krasuľu a Petra Múčku: Baťovany–Partizánske na pohľadniciach a Regionálnou výstavou zberateľov. Krst knihy a vernisáž výstavy sa konali vo výstavnej sieni Domu kultúry v Partizánskom.

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach


Regionálna výstava zberateľov* bola pripravená zo zbierok zberateľov KF 52-40 Partizánske a okolitého regiónu. Popri výstave filatelistických materiálov, ktoré boli inštalované na najväčšom počte výstavných rámov, zberatelia vystavili tiež bankovky, mince a medaile. Nechýbala ani história mesta Partizánske a okolia, ako aj stará korešpondencia z Baťovian. Veľký záujem verejnosti sa sústredil na expozíciu Medzinárodné úspechy slovenskej známkovej tvorby a na diela rytcov a grafikov slovenských známok. Klub filatelistov z príležitosti výstavy venovanej 80. výročiu mesta vydal poštový lístok s pohľadom na mesto Partizánske a pošta používala priamo vo výstavných priestoroch príležitostnú poštovú pečiatku s portrétom zakladateľa mesta Jána Antonína Baťu.

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach


Dobová pohľadnica hotela Spoločenský dom, dnes Dom kultúry. V jeho súčasných priestoroch sa konala Regionálna výstava zberateľov a taktiež krst knižky Baťovany – Partizánske na pohľadniciach.

J. Krasuľa a P. Múčka: Baťovany-Partizánske na pohľadniciach (knižná recenzia)* Poznámka redaktora (Vojtech Jankovič):
Nestalo sa to prvý raz, tak si dovolím upozorniť na fakt, že názov výstavy Regionálna výstava zberateľov nie je z jazykového hľadiska príliš šťastný a hlavne nie je presný. Neboli predsa vystavovaní zberatelia ale ich zbierky! Podobne výstava kvetov (a nie výstava kvetinárov), výstava pohľadníc (a nie výstava pohľadničiarov) alebo výstava filatelistických exponátov (a nie výstava filatelistov).


Autor: Alexander Urminský (fotografie Alexander Urminský, Ľuboš Gallo, mgr. Martin Znášik)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov