Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards

Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards
Author: Alexander Urminský (fotografie Alexander Urminský, Ľuboš Gallo, mgr. Martin Znášik)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 05. 09. 2018 09:41

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information and photo review from thwe opening of the Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards in Partizanske (Slovakia)

Mesto Partizánske oslávilo dňa 8. augusta 2018 svoje 80. narodeniny - založil ho 8. augusta 1938 podnikateľ Jan Antonín Baťa. Toto významné jubileum mladého mesta si tamojší Klub filatelistov 52-40 - s podporou Mesta Partizánske a Mestskou umeleckou agentúrou - pripomenul vydaním knižky autorov Juraja Krasuľu a Petra Múčku: Baťovany–Partizánske na pohľadniciach a Regionálnou výstavou zberateľov. Krst knihy a vernisáž výstavy sa konali vo výstavnej sieni Domu kultúry v Partizánskom.

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach


Regionálna výstava zberateľov* bola pripravená zo zbierok zberateľov KF 52-40 Partizánske a okolitého regiónu. Popri výstave filatelistických materiálov, ktoré boli inštalované na najväčšom počte výstavných rámov, zberatelia vystavili tiež bankovky, mince a medaile. Nechýbala ani história mesta Partizánske a okolia, ako aj stará korešpondencia z Baťovian. Veľký záujem verejnosti sa sústredil na expozíciu Medzinárodné úspechy slovenskej známkovej tvorby a na diela rytcov a grafikov slovenských známok. Klub filatelistov z príležitosti výstavy venovanej 80. výročiu mesta vydal poštový lístok s pohľadom na mesto Partizánske a pošta používala priamo vo výstavných priestoroch príležitostnú poštovú pečiatku s portrétom zakladateľa mesta Jána Antonína Baťu.

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach


Dobová pohľadnica hotela Spoločenský dom, dnes Dom kultúry. V jeho súčasných priestoroch sa konala Regionálna výstava zberateľov a taktiež krst knižky Baťovany – Partizánske na pohľadniciach.

J. Krasuľa a P. Múčka: Baťovany-Partizánske na pohľadniciach (knižná recenzia)* Poznámka redaktora (Vojtech Jankovič):
Nestalo sa to prvý raz, tak si dovolím upozorniť na fakt, že názov výstavy Regionálna výstava zberateľov nie je z jazykového hľadiska príliš šťastný a hlavne nie je presný. Neboli predsa vystavovaní zberatelia ale ich zbierky! Podobne výstava kvetov (a nie výstava kvetinárov), výstava pohľadníc (a nie výstava pohľadničiarov) alebo výstava filatelistických exponátov (a nie výstava filatelistov).


Author: Alexander Urminský (fotografie Alexander Urminský, Ľuboš Gallo, mgr. Martin Znášik)

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists