Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk We know the most beautiful stamps of the world in 2018!

Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards

Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards

Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards   Information and photo review from thwe opening of the Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards in Partizanske (Slovakia)
 


Mesto Partizánske oslávilo dňa 8. augusta 2018 svoje 80. narodeniny - založil ho 8. augusta 1938 podnikateľ Jan Antonín Baťa. Toto významné jubileum mladého mesta si tamojší Klub filatelistov 52-40 - s podporou Mesta Partizánske a Mestskou umeleckou agentúrou - pripomenul vydaním knižky autorov Juraja Krasuľu a Petra Múčku: Baťovany–Partizánske na pohľadniciach a Regionálnou výstavou zberateľov. Krst knihy a vernisáž výstavy sa konali vo výstavnej sieni Domu kultúry v Partizánskom.

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach


Regionálna výstava zberateľov* bola pripravená zo zbierok zberateľov KF 52-40 Partizánske a okolitého regiónu. Popri výstave filatelistických materiálov, ktoré boli inštalované na najväčšom počte výstavných rámov, zberatelia vystavili tiež bankovky, mince a medaile. Nechýbala ani história mesta Partizánske a okolia, ako aj stará korešpondencia z Baťovian. Veľký záujem verejnosti sa sústredil na expozíciu Medzinárodné úspechy slovenskej známkovej tvorby a na diela rytcov a grafikov slovenských známok. Klub filatelistov z príležitosti výstavy venovanej 80. výročiu mesta vydal poštový lístok s pohľadom na mesto Partizánske a pošta používala priamo vo výstavných priestoroch príležitostnú poštovú pečiatku s portrétom zakladateľa mesta Jána Antonína Baťu.

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach

Regionálna výstava zberateľov a krst knihy Baťovany–Partizánske na pohľadniciach


Dobová pohľadnica hotela Spoločenský dom, dnes Dom kultúry. V jeho súčasných priestoroch sa konala Regionálna výstava zberateľov a taktiež krst knižky Baťovany – Partizánske na pohľadniciach.

J. Krasuľa a P. Múčka: Baťovany-Partizánske na pohľadniciach (knižná recenzia)* Poznámka redaktora (Vojtech Jankovič):
Nestalo sa to prvý raz, tak si dovolím upozorniť na fakt, že názov výstavy Regionálna výstava zberateľov nie je z jazykového hľadiska príliš šťastný a hlavne nie je presný. Neboli predsa vystavovaní zberatelia ale ich zbierky! Podobne výstava kvetov (a nie výstava kvetinárov), výstava pohľadníc (a nie výstava pohľadničiarov) alebo výstava filatelistických exponátov (a nie výstava filatelistov).Post a comment
Related articles (1):

J. Krasuľa a P. Múčka: Baťovany-Partizánske on postcards (book review)J. Krasuľa a P. Múčka: Baťovany-Partizánske on postcards (book review)


Author: Alexander Urminský (fotografie Alexander Urminský, Ľuboš Gallo, mgr. Martin Znášik)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 05. 09. 2018 09:41
 
Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards

Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards
Regional exhibition of collectors and the introduction of the book Batovany-Partizanske on postcards
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Ak vás kopú zozadu, znamená to, že ste vpredu.

(Dale Carnegie)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk