Pošta: Putovná filatelistická výstava - Odkaz Ľudovíta Štúra - www.postoveznamky.sk

Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná magnólii veľkokvetej a Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

17. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
Putovná filatelistická výstava - Odkaz Ľudovíta Štúra

Putovná filatelistická výstava - Odkaz Ľudovíta Štúra
Deň používania: 12. 01. 2017
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti otvorenia putovnej filatelistickej výstavy "Odkaz Ľudovíta Štúra".


Textový motív: PUTOVNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA ODKAZ Ľ. ŠTÚRA

Obrazový motív: Portrét Ľudovíta Štúra, v pozadí hrade Devín.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov