Vzdelávací program ZBERATEĽSTVO na univerzite tretieho veku úspešne pokračuje

Pozvánka na štúdium vzdelávacieho programu ZBERATEĽSTVO so zameraním na filateliu a filokartiu na Univerzite tretieho veku UNIZA v Žiline.

27. 06. 2021

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Prvá veľká zlatá FIP medaila na Slovensku

Prvá veľká zlatá FIP medaila na Slovensku
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 15. 04. 2014 09:30

Rozhovor s držiteľom prvej slovenskej veľkej zlatej medaily na svetovej FIP výstave MUDr. Jurajom Pálkom, autorom exponátu HUNGARY – PRE-STAMP PERIOD“ (Uhorsko – predznámkové obdobie).

Základné informácie:Svetová filatelistická výstava BRASILANA 2013

Svetová výstava poštových známok


BRASILIANA 2013


(patronát FIP a FIAF)Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov