Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Prvá veľká zlatá FIP medaila na Slovensku

Prvá veľká zlatá FIP medaila na Slovensku
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 15. 04. 2014 09:30

Rozhovor s držiteľom prvej slovenskej veľkej zlatej medaily na svetovej FIP výstave MUDr. Jurajom Pálkom, autorom exponátu HUNGARY – PRE-STAMP PERIOD“ (Uhorsko – predznámkové obdobie).

Základné informácie:Svetová filatelistická výstava BRASILANA 2013

Svetová výstava poštových známok


BRASILIANA 2013


(patronát FIP a FIAF)Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov