Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
First FIP large gold medal for Slovakia

First FIP large gold medal for Slovakia
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 15. 04. 2014 09:30

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Rozhovor s držiteľom prvej slovenskej veľkej zlatej medaily na svetovej FIP výstave MUDr. Jurajom Pálkom, autorom exponátu HUNGARY – PRE-STAMP PERIOD“ (Uhorsko – predznámkové obdobie).

Základné informácie:Svetová filatelistická výstava BRASILANA 2013

Svetová výstava poštových známok


BRASILIANA 2013


(patronát FIP a FIAF)Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists