Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Extraordinary success of Slovak exhibits at the World stamp exhibition BRASILIANA 2013

Extraordinary success of Slovak exhibits at the World stamp exhibition BRASILIANA 2013
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.brasiliana2013.net.br
Published: 24. 11. 2013 11:35

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o historicky najlepšom medailovom a bodovom hodnotení slovenských exponátov na svetovej filatelistickej výstave.


Svetová filatelistická výstava BRASILANA 2013

Svetová výstava poštových známok


BRASILIANA 2013


(patronát FIP a FIAF)


Na svetovej FIP filatelistickej výstave BRASILIANA 2013 reprezentovali Slovensko a Zväz slovenských filatelistov štyri filatelistické exponáty a jeden exponát literatúry:

  • Pálka Juraj - Hungary Pre-stamp Period (Uhorsko - predznámkové obdobie) - Trieda poštovej histórie (Európa)
  • Osuský Peter - Like a Phoenix from its Ashes (History of the Olympic Movement 1938-48) (Ako Fénix z popola (História olympijského hnutia 1938 - 48)) - Trieda tematickej filatelie (Kultúra)
  • Jankovič Vojtech - My Life as a Bicycle (Môj život ako život bicykla) - Trieda tematickej filatelie (Technológia)
  • Trančík Ivan - Women in Sports (Ženy v športe)- Trieda tematickej filatelie (Kultúra)
  • Paulinyová Antónia, Horniak František - Delineavit et Sculpsit - Trieda literatúry (Filatelistické knihy a odborné články)

Už taká bohatá účasť v ďalekej Brazílii je úspechom. Za to treba poďakovať Petrovi Osuskému, ktorému sa ako slovenskému národnému komisárovi podarilo exponáty na výstavu zabezpečiťdoručilť a samozrejme vystavovateľom, ktorí boli schopní pripraviť exponáty na vysokej svetovej úrovni a ochotní zaplatiť nemalé výstavné rámové poplatky. Tým však slovenský úspech na tejto výstave ani zďaleka nekončí....

Veľmi potešiteľná správa prišla, keď Peter Osuský poslal vystavovateľom priamo z miesta konania výstavy SMS s gratuláciou a vzápätí česká vystavovateľka Pavlína Ondrejková, ktorá vystavovala v Brazílii v triede mládeže (gratulujeme Pavlína!), ktorá poslala ďalšie blahoželanie aj s linkou na oficiálne výsledky na internetovej stránke svetovej filatelistickej výstavy BRASILIANA 2013:


Keď sa na zverejnený prehľad výsledkov pozrieme bližšie, zistíme, že slovenská filatelia zaznamenala na FIP výstave BRAISLIANA 2013 dva mimoriadne úspechy:

Prvým obrovským úspechom je zisk veľkej zlatej medaile (LG - Large Gold) a 95 bodov nášho v súčasnosti (a pravdepodobne aj historicky) najlepšieho filatelistického exponátu Juraja Pálku - Hungary Pre-stamp Period (Uhorsko - predznámkové obdobie) v triede poštovej histórie. Historicky preto, že ak ma moje záznamy neklamú, jeho veľká zlatá medaila na svetovej filatelistickej výstave je vôbec prvá medaila najvyššie lesku, ktorú slovenský vystavovateľ na svetovej výstave najvyššieho FIP rangu získal (a druhá veľká zlatá medaila celkovo - na európskej FEPA výstave ANTVERPIA 2010 získal Vojtech Jankovič vôbec prvú veľkú zlatú medailu pre Slovensko na medzinárodnej výstave).

Druhým mimoriadnym úspechom je zisk zlatej medaile (G - Gold) a 93 bodov a špeciálnej ceny za spracovanie (SP Treatment) nášho v súčasnosti najlepšieho tematického exponátu Vojtech Jankoviča - My Life as a Bicycle (Môj život ako život bicykla) v tematickej triede. Mimoriadny je zisk 93 bodov, čo je pre tento exponát zatiaľ najviac na svetovej FIP výstave, ale hlavne špeciálna cena za spracovanie je v tematickej triede v konkurencii špičkových exponátov z celého sveta niečo, čomu sa len ťažko dá uveriť.

Svetová filatelistická výstava BRASILANA 2013


Oficiálne výsledky výstavy BRASILIANA 2013:

PDF dokument Palmares svetovej výstavy poštových známok BRASILIANA 2013 podľa krajín

PDF dokument Palmares svetovej výstavy poštových známok BRASILIANA 2013 podľa výstavných tried


Vzhľadom na to, že som jedným z ocenených, nepríslucha mi tieto výsledky hodnotiť. Počkáme na správu a hodnotenie národného komisára Petra Osuského po jeho, dúfam úspešnom, návrate z juhoamerickej exotiky. Musel som sa však s vami podeliť o túto správu, lebo ukazuje, že aj u nás môžu vzniknúť vynikajúce exponáty, ktoré reprezentujú nielen Zväz slovenských filatelistov ale celú slovenskú filatelistickú obec a vlastne celé Slovensko ako krajinu. Verím, že si tento výnimočný úspech všimnú aj ďalší a pomôže zvýšiť kredit slovenskej filatelie ako v očiach odbornej tak i v očiach laickej verejnosti.


Komentáre, ohlasy a pripomienky


"... posíláme gratulaci k výsledku z Brazílie! U nás to bylo trochu horší jak posledně, ale stále dobré!"
Pavlína Onderejková, Vlčkov, Česká republika

"... V kazdem pripade gratuluji k tak fantastickemu vysledku Slovenska. Vystavni exponaty zde byly konkurencne velmi silne."
Kamila Kirke, Rio de Janeiro, Brazília

"... prijmite, prosím, moju úprimnú gratuláciu k zisku zlatej medaile a tiež špeciálnej ceny za spracovanie na svetovej výstave v Brazílii."
Peter Mach, Senica, Slovensko


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists