Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Filatelistické výstavy:
Propagačná filatelistická výstava SVET ZNÁMOK v Nitre

Propagačná filatelistická výstava SVET ZNÁMOK v Nitre
Miesto: Galéria MLYNY, Štefánikova trieda 61, Nitra
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 10. 03. 2017 - 26. 03. 2017

Pozvánka na propagačnú filatelistickú výstavu SVET ZNÁMOK zo zbierok členov KF 52-51 Nitra pri príležitosti 35. výročia založenia KF 52-51 Nitra


OC MLYNY NITRA, SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. a ZVÄZ SLOVENSKÝCH FILATELISTOV - KF 52-51 NITRA usporiadajú pri príležitosti 35. výročia založenia KF 52-51 Nitra propagačnú filatelistickú výstavu zo zbierok členov KF 52-51 Nitra.
Otvorenie výstavy sa uskutoční 10. marca 2017 o 15:00 hod. Výstava potrvá do 26. marca 2017.


Propagačná filatelistická výstava SVET ZNÁMOK v Nitre


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov