Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2021

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

03. 09. 2021

Články z internetu:
Producenti pohľadníc Tatier z územia Slovenska v rokoch 1919 –1950

Producenti pohľadníc Tatier z územia Slovenska v rokoch 1919 –1950
Autor: Ján Gašpar
Zdroj: korzar.sme.sk, krokus.tpn.pl
Publikované: 18. 06. 2020 11:50

Odborne spracovaný prehľad producentov pohľadníc Tatier zo Slovenska v rokoch 1919 –1950 z pera dlhoročného zberateľa Jána Gašpara


Producenti pohľadníc Tatier z územia Slovenska v rokoch 1919 –1950


Publikované v zborníku prednášok z konferencie uskutočnenej 18. - 19. 10. 2013 v Zakopanom (Poľsko):
Od dagerotypu do fotopocztówki

Neúplný obsah materiálov zborníku: Od dagerotypu do fotopocztówki / Wiesław Siarzewski --. Producenti pohľadníc Tatier z územia Slovenska v rokoch 1919-1950 / Ján Gašpar --. História fotografie na Spiši 1859-1956 / Dana Rosová --. Profesor Alfred Grosz - milovník Tatier a fotograf / Erika Cintulová --. Józef Oppenheim jako fotograf / Wojciech Szatkowski --. Fotografie ako predlohy pre pohľadnice - explikácia na príklade kežmarských fotografov Františka Czehulu a Štefana Kissa / Maroš Semančík --. Pohľadnice Kežmarku (od najstarších po súčasnosť) / Andrej Janovský --. Architektura Zakopanego i Podtatrza na zdjęciach i pocztówkach / Zbigniew Moździerz --. Guma chromowa / Konrad Pollesch --. Wybrane zagadnienia z historii fotografii tatrańskiej w aspekcie stosowanych w XIX w. technik fotograficznych / Grzegorz Ostrowski --. Barwne Tatry / Zbigniew Ładygin --. Pocztówki w zbiorach Muzeum Tatrańskiego / Zbigniew Moździerz --. Fotografie i pocztówki w zbiorach Tatrzańskiego Parku Narodowego / Wiesław Siarzewski --. O pocztówkach tatrzańskich - dzieło Adama Czarnowskiego / Zbigniew Ładygin --. Belianska jaskyňa a fotografovanie podzemných priestorov / Miloš Greisel --. Internetowa baza pocztówek tatrańskich / Marcin Guzik --. Guma tatrzańska - wystawa fotografii Wiesława Szymaniaka


Autor: Ján Gašpar

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov