Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
Privítanie relikvií Sv. Terézie z Lisieux na Slovensku

Privítanie relikvií Sv. Terézie z Lisieux na Slovensku
Deň používania: 11. 01. 2016
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti privítania relikvií Sv. Terézie z Lisieux Komunitou kráľovnej pokoja na Slovensku.


Textový motív: KOMUNITA KRÁĽOVNEJ POKOJA PRIVÍTA PATRÓNKU / SV. TEREZA / Z LISEUX / RELIKVIÁR

Obrazový motív: Relikviár sv. Terezy s Liseux.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov