Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2023/4

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

09. 02. 2024

Tematická filatelia:
Preteky mieru - Referencie

Preteky mieru - Referencie
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 25. 12. 2018 00:55
Aktualizované: 14. 05. 2019 21:35

Zoznam použitých zdrojov (referencií) pre články venované cyklistickým Pretekom mieru



Použité zdroje (referencie)



Nefilatelistické tematické publikácie a články


[CeSoSt1987] Černý, J. - Sosenka, L. - Staněk, J.: Závod míru (O cyklistech v nejkrásnejším pelotonu světa), Olympia & Šport, Praha, 1987
[Maik1998] Maik, M.: 50 Jahre Course de la Paix 1948 - 1998, Agentur COnstruct, Leipzig, 1998
[Sose1989] Sosenka, L.: Zatím všecho po starém
[Zema2018] Zeman, M.: Popularitu Pretekom mieru a ich hrdinom by mohol závidieť aj Sagan

Filatelistické (a zberateľské) tematické publikácie a články


[BuGr1957] Bura, F. – Grodecki, T.: Wyscig Pokoju w filatelistyce, RUCH, Varšava, 1957
[Hara1982] Haraburda, A.: Sport - Znacki Poczty Polskiej, Krajowa agencja wydawnicza, Varšava, 1982
[KaRz1972] Kapkowski, J. – Rzepko, R.: Wyscig Pokoju 1948-1972, Polski zwiazek filatelystow, Okreg Warszawski, Varšava, 1972
[Klaa2014] Klaar, P.: Friedensfahrt Spezialkatalog 1948 bis 2006 (1. Ausgabe), Berlin, 2014
[Marx2018] Marx, W.: 1953er Friedensfahrt-Sonderstempel aus Halle (Saale) – auch in Wittenberg im Einsatz!, IMOS-Journal, Nr. 180, November 2018
[Nebe1971] Nebeský, V.: Československá příležitostná a propagační razítka 1919-1969, 1. - 6. sešit, Svaz českých filatelistů, Brno, 1971 a 1972
[Petr2011a] Petrásek, J. a kolektív: Sportovní strojová razítka ČSR II., Knihovnička OLYMPSPORT 41, Praha, 2011
[Petr2011b] Petrásek, J. a kolektív: Ruční příležitostná razítka po roce 1945 I., Knihovnička OLYMPSPORT 46, Praha 2011
[Vape1997] Vápenka, I.: Cyklistický Závod Míru 1948-1997 I. díl Československo, Knihovnička OLYMPSPORT 30, Praha, 1997
[Vape1999] Vápenka, I.: Cyklistický Závod Míru 1948-1997 II. díl Polsko, Německo, SSSR, Rumunsko, Knihovnička OLYMPSPORT 32, Praha, 1999

Filatelistické všeobecné (netematické) monografie, katalógy a špecializované príručky


[Aksa2007] Aksamit, P.: Monografie československých a českých známek a poštovní historie, 9. díl (VII. svazek), Československé obálky dne vydání 1947 - 1992, POFIS, Praha, 2007
[Bern1978] Bernášek, V. a kolektív: Specializovaný katalog československých poštovních známek, Světová filatelistická výstava PRAGA 1978, Praha, 1978
[Duse1988] Dušek, A. a kolektív: Specializovaná příručka pre sběratele československých poštovních známek a celin, SČF, Praha, 1988
[FISH2001] FISCHER: Katalog Polskich znaków pocztovych 2001, TOM I., FISCHER, Bytom, 2001
[MICH2015] MICHEL: Deutschland-Spezial 2015, Schwaneberger Verlag GmbH, Unterschleißheim, 2015
[POFI1998] POFIS: Československé celiny 1918 - 1992, I. díl, Filatelie, spol. s r. o., Praha, 1998
[Selt2008] Seltenheim, M.: SBZ - DDR - Sonderstempel 1945 - 1990, CD ROM, 2. Auflage, 2008

Filatelistické časopisy


[FILA1953] FILATELIE 1953, Časopis Ústředí čs. filatelistů, Ministerství spojů v nakladatelství ORBIS, Praha, 1953
[FILA1957] FILATELIE 1957, Časopis Ústředí čs. filatelistů, Ministerství spojů v nakladatelství ORBIS, Praha, 1957
[FILA1974] FILATELIE 1974, Časopis Federace československých filatelistů, Praha, 1974

Internetové zdroje


[Allegro] Allegro - aukčný internetový server (Poľsko)
[Aukro] Aukro - aukčný internetový server (Česká republika)
[Delcampe] Delcampe - aukčný internetový server (Belgicko)
[Filaso] Filaso … aneb filatelisté sobě (Česká republika)
[Pinterest] Pinterest - webová stránka pre ukladanie tematických kolekcií obrázkov a fotografií
[Wikipedia] Wikipedia - otvorená internetová encyklopédia
[WikiCommons] Wikimedia Commons - úložisko voľne použiteľných obrázkov, zvukov a iných multimediálnych súborov

Filatelistické exponáty


[Jank2016] Jankovič, V.: My Life as a Bicycle, súťažný tematický exponát, 2016
[Maja2011] Majander, J.: The Wheels of Chances, súťažný tematický exponát, 2011
[Quin2018] Quintana, J. C.: La Cursa de la Pau, súťažný tematický exponát, 2018



Kontakt na autora článku: Vojtech Jankovič




Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov