Prekrásny list zo Saratova - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Popradská zberateľská burza v Poprade
Prekrásny list zo Saratova

Prekrásny list zo Saratova

Prekrásny list zo Saratova

Prekrásny list zo Saratova


Prekrásny list zo Saratova
  Krátky príspevok z oblasti teritoriálnej filatelie (Sovietsky zväz a Rusko) o zaujímavej a skutočne mimoriadnej poštovej zásielke zo Saratova do Stutgartu z roku 1930.
   
  Autor: Ing. Alois Vávra
Publikované: 13. 02. 2012 10:02
Aktualizované: 13. 03. 2012 10:02
 


Mezinárodní letecký doporučený dopis ze Saratova (SSSR) 15. 11. 1930 do Stuttgartu (Německo) 21. 11. 1930. Podle tabulky 3 – 4 /1/ spadá dopis do 25. tarifního období, sazba činila 65 k, z toho za dopis 15 k, R-příplatek 20 k, příplatek za leteckou přepravu 30 k.


Medzinárodný letecký doporučený dopis zo Saratova (SSSR) do Stuttgartu (Nemecko) z roku 1930
 
Medzinárodný letecký doporučený dopis zo Saratova (SSSR) do Stuttgartu (Nemecko) z roku 1930


Dopis je vyplacen:

 
 • leteckými známkami z roku 1924 s přetiskem na nevydaných leteckých známkách z roku 1923
  10 k, Mi 268
  15 k, Mi 269
 
2 x 20 k
1 x 15 k
 
 • výplatní známkou 1. vydání „Zlatý standard“
  9 k, Mi 279 A
 
1 x 9 k
 • výplatní známkou 3. vydání
  1 k, Mi 365
 
1 x 1 k
 • výplatní známkou 4. vydání
  14 k, Mi 378 A
 
1 x 14 k
 • příležitostnými známkami k 10. výročí První jízdní armády
  2 k, Mi 385
  14 k, Mi 388
 
1 x 2 k
1 x 14 k
        Celkem 75 k
 

Dopis je tedy přefrankován o 10 k (15,4 %). Odesilatel ani slečna za poštovní přepážkou asi neodbavovali takovou zásilku každý den a při pohledu do sazebníku se přehlédli o jeden řádek: do Albánie, Bulharska, Řecka, Itálie, Rumunska, Finska a Jugoslávie totiž sazba činila právě 75 k, do řady evropských zemí, mezi nimi i do Německa jen 65 k. Srdcem tento přehmat chápeme a rádi omlouváme, chladným komerčním rozumem ale musíme konstatovat, že dopis je přefrankován, což snižuje jeho cenu o 30 – 50 %.

Půvab tohoto dopisu však tkví v něčem jiném: 15–kopějková letecká známka v pravém horním rohu na přední straně dopisu má totiž převrácený přetisk. Katalog Michel /2/ hodnotí takovou známku (raz.) 1.000 €, na celistvosti ji nezná. Katalog Ljapinův /3/ ji oceňuje na celistvosti RR. Katalog Michel /2/ upozorňuje na výskyt padělků takového přetisku, pravost známky na dopise ale potvrzuje svým razítkem svazový znalec a první předseda sekce Ruska, pan František Daniel. Přihlédněte ještě k tomu, že dopis je letecký a doporučený, a porozumíte mi, nazval-li jsem jej překrásným. Věděl o tom odesilatel? Toť otázka. Pravděpodobně to byl filatelista nebo „osoba blízká“, protože použil k vyplacení různé známky i téže hodnoty, (např. 14 k). Mohl to udělat jednodušeji, kdyby místo pestré frankatury (známky z různých sérií) použit frankaturu smíšenou (známky z jedné série) či násobnou (několik známek téže hodnoty z jedné série, např. 13 x 5 k). Každopádně však dík jemu za krásný dopis!

Zpočátku byly tyto letecké známky určeny pouze pro úhradu příplatku za leteckou přepravu, úhrada za samotný dopis se prováděla běžnými výplatními a příležitostnými známkami. Avšak od 6. září 1926 Lidový komisariát pošt a telegrafů SSSR povolil užívat tyto letecké známky pro všechny druhy korespondence /2,4/. To je i případ našeho dopisu.

Povšimněme si ještě R–razítka: obdélník 50 x 15 mm „Saratov U.S.S.R. / № ___“, podací číslo 811 vepsáno slečnou poštmistrovou. Razítko nemá zkratku R (Recommandé) ani З (Заказное). Také zajímavé, že?

O letecké přepravě dopisu na něm není žádná úřední po-známka ani podacího poštovního úřadu v SSSR, ani doručovacího poštovního úřadu v Německu, Pouze přání psané rukou odesilatele „Par Avion / Воздушной почтой“. Byl dopis skutečně přepraven letecky? Můžeme tak usuzovat jedině z doby přepravy – 6 dnů. Při pozemní přepravě by tato doba byla pravděpodobně delší.


Použitá literatura a jiné zdroje


 1. Červinka L., Podhajský J., Vávra A.: První emise výplatních známek SSSR 1923 – 1928. Filatelistické příručky, sv. 48. STF SČF, Praha, 1994.
 2. Michel Sowjetunion–Spezial–Katalog 2005/06. Schwaneberger Verlag GmbH, München, 2005.
 3. Ljapin V., Kiržněr I.: Katalog počtovych marok SSSR 1918–1991. Tom I. RSFSR, SSSR 1918–1940. Krasnyj proletarij, Moskva, 1999
 4. Zagorskij V. B.: Specializirovannyj katalog počtovych marok. Tom 5, časť 1. SSSR 1923–1940. Standart–Kollekcija, Sankt–Peterburg, 1999.>Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Alois VavraPoslať komentár
Súvisiace odborné sekcie (1):

Sekcia známkových zemí Ruska pri SČFSekcia známkových zemí Ruska pri SČF


Autor: Ing. Alois Vávra
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 13. 02. 2012 10:02
Aktualizované: 13. 03. 2012 10:02
 
Prekrásny list zo Saratova
Prekrásny list zo Saratova
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Keď sa nad tým zamyslíte, tak "šibeničné termíny" by mali byť nazývané skôr "oživujúcimi termínmi", pretože vás okamžite vrátia do života a donútia vás k akcii.

(Richard St. John)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk