Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Prekrásny list zo Saratova

Prekrásny list zo Saratova
Autor: Ing. Alois Vávra
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 13. 02. 2012 10:02
Aktualizované: 13. 03. 2012 10:02

Krátky príspevok z oblasti teritoriálnej filatelie (Sovietsky zväz a Rusko) o zaujímavej a skutočne mimoriadnej poštovej zásielke zo Saratova do Stutgartu z roku 1930.


Mezinárodní letecký doporučený dopis ze Saratova (SSSR) 15. 11. 1930 do Stuttgartu (Německo) 21. 11. 1930. Podle tabulky 3 – 4 /1/ spadá dopis do 25. tarifního období, sazba činila 65 k, z toho za dopis 15 k, R-příplatek 20 k, příplatek za leteckou přepravu 30 k.


Medzinárodný letecký doporučený dopis zo Saratova (SSSR) do Stuttgartu (Nemecko) z roku 1930
 
Medzinárodný letecký doporučený dopis zo Saratova (SSSR) do Stuttgartu (Nemecko) z roku 1930


Dopis je vyplacen:

 
 • leteckými známkami z roku 1924 s přetiskem na nevydaných leteckých známkách z roku 1923
  10 k, Mi 268
  15 k, Mi 269
 
2 x 20 k
1 x 15 k
 
 • výplatní známkou 1. vydání „Zlatý standard“
  9 k, Mi 279 A
 
1 x 9 k
 • výplatní známkou 3. vydání
  1 k, Mi 365
 
1 x 1 k
 • výplatní známkou 4. vydání
  14 k, Mi 378 A
 
1 x 14 k
 • příležitostnými známkami k 10. výročí První jízdní armády
  2 k, Mi 385
  14 k, Mi 388
 
1 x 2 k
1 x 14 k
        Celkem 75 k
 

Dopis je tedy přefrankován o 10 k (15,4 %). Odesilatel ani slečna za poštovní přepážkou asi neodbavovali takovou zásilku každý den a při pohledu do sazebníku se přehlédli o jeden řádek: do Albánie, Bulharska, Řecka, Itálie, Rumunska, Finska a Jugoslávie totiž sazba činila právě 75 k, do řady evropských zemí, mezi nimi i do Německa jen 65 k. Srdcem tento přehmat chápeme a rádi omlouváme, chladným komerčním rozumem ale musíme konstatovat, že dopis je přefrankován, což snižuje jeho cenu o 30 – 50 %.

Půvab tohoto dopisu však tkví v něčem jiném: 15–kopějková letecká známka v pravém horním rohu na přední straně dopisu má totiž převrácený přetisk. Katalog Michel /2/ hodnotí takovou známku (raz.) 1.000 €, na celistvosti ji nezná. Katalog Ljapinův /3/ ji oceňuje na celistvosti RR. Katalog Michel /2/ upozorňuje na výskyt padělků takového přetisku, pravost známky na dopise ale potvrzuje svým razítkem svazový znalec a první předseda sekce Ruska, pan František Daniel. Přihlédněte ještě k tomu, že dopis je letecký a doporučený, a porozumíte mi, nazval-li jsem jej překrásným. Věděl o tom odesilatel? Toť otázka. Pravděpodobně to byl filatelista nebo „osoba blízká“, protože použil k vyplacení různé známky i téže hodnoty, (např. 14 k). Mohl to udělat jednodušeji, kdyby místo pestré frankatury (známky z různých sérií) použit frankaturu smíšenou (známky z jedné série) či násobnou (několik známek téže hodnoty z jedné série, např. 13 x 5 k). Každopádně však dík jemu za krásný dopis!

Zpočátku byly tyto letecké známky určeny pouze pro úhradu příplatku za leteckou přepravu, úhrada za samotný dopis se prováděla běžnými výplatními a příležitostnými známkami. Avšak od 6. září 1926 Lidový komisariát pošt a telegrafů SSSR povolil užívat tyto letecké známky pro všechny druhy korespondence /2,4/. To je i případ našeho dopisu.

Povšimněme si ještě R–razítka: obdélník 50 x 15 mm „Saratov U.S.S.R. / № ___“, podací číslo 811 vepsáno slečnou poštmistrovou. Razítko nemá zkratku R (Recommandé) ani З (Заказное). Také zajímavé, že?

O letecké přepravě dopisu na něm není žádná úřední po-známka ani podacího poštovního úřadu v SSSR, ani doručovacího poštovního úřadu v Německu, Pouze přání psané rukou odesilatele „Par Avion / Воздушной почтой“. Byl dopis skutečně přepraven letecky? Můžeme tak usuzovat jedině z doby přepravy – 6 dnů. Při pozemní přepravě by tato doba byla pravděpodobně delší.


Použitá literatura a jiné zdroje


 1. Červinka L., Podhajský J., Vávra A.: První emise výplatních známek SSSR 1923 – 1928. Filatelistické příručky, sv. 48. STF SČF, Praha, 1994.
 2. Michel Sowjetunion–Spezial–Katalog 2005/06. Schwaneberger Verlag GmbH, München, 2005.
 3. Ljapin V., Kiržněr I.: Katalog počtovych marok SSSR 1918–1991. Tom I. RSFSR, SSSR 1918–1940. Krasnyj proletarij, Moskva, 1999
 4. Zagorskij V. B.: Specializirovannyj katalog počtovych marok. Tom 5, časť 1. SSSR 1923–1940. Standart–Kollekcija, Sankt–Peterburg, 1999.>Viac informácií o zbieraní známkových území Ruska nájdete na stránke Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF.


Kontakt na autora článku: Alois Vavra

Autor: Alois Vávra

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov