Umenie: Aleš Votava (1962 – 2001) - Skice masiek

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením skíc masiek Aleša Votavu pre divadelné predstavenie Orfeus a Eurydika.

21. 10. 2022

Predám / Ponúkam:

Predám zbierku pohľadníc Malebná cesta dolu Váhom

Predám zbierku pohľadníc Malebná cesta dolu Váhom
Meno: Alexander Urminský
Telefón: +421 903 406 500

Predám zbierku pohľadníc...


Predám zbierku pohľadníc na tému: Malebná cesta dolu Váhom (v sprievode baróna Alojza Medňanského).

Zbierka je uložená na výkresoch A4 v počte 55 strán s textami v euroobaloch.

Zbierka bola viackrát prezentovaná na samostatných výstavách a možno ju prepracovať podľa pravidiel o vystavovaní pohľadníc na filatelistických výstavách. K dispozícii sú pohľadnice na ďalšie strany v počte cca 40 kusov. Cena dohodou po prehliadke.

Poznámka:
Barón Medňanský pred napísaním knižky Malebná cesta dolu Váhom, absolvoval celú cestu na plti. Z hore uvedených exponátov je možno vytvoriť jeden exponát v počte 80 strán, ako súťažný exponát.
Meno: Alexander Urminský

Telefón: +421 903 406 500
Email: alexurminsky@gmail.com

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov