Lecture (KF 00-15): Postal history of the Czech lands 1850 - 1858, rarities and attractions

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic).

03. 03. 2022

I sell / I offer:

I am selling a collection of postcards The picturesque road along the Vah river

I am selling a collection of postcards The picturesque road along the Vah river
Name: Alexander Urminský
Phone: +421 903 406 500

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

I am selling a collection of postcard...


Predám zbierku pohľadníc na tému: Malebná cesta dolu Váhom (v sprievode baróna Alojza Medňanského).

Zbierka je uložená na výkresoch A4 v počte 55 strán s textami v euroobaloch.

Zbierka bola viackrát prezentovaná na samostatných výstavách a možno ju prepracovať podľa pravidiel o vystavovaní pohľadníc na filatelistických výstavách. K dispozícii sú pohľadnice na ďalšie strany v počte cca 40 kusov. Cena dohodou po prehliadke.

Poznámka:
Barón Medňanský pred napísaním knižky Malebná cesta dolu Váhom, absolvoval celú cestu na plti. Z hore uvedených exponátov je možno vytvoriť jeden exponát v počte 80 strán, ako súťažný exponát.
Name: Alexander Urminský

Phone: +421 903 406 500
Email: alexurminsky@gmail.com

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists