Ponuka československých monografií poštových známok a poštovej histórie

Ponúkam na predaj niekoľko zväzkov československých monografií poštových známok a poštovej histórie vo veľmi dobrom stave.

03. 12. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Prečo Beethoven neodoslal z Piešťan list svojej milej?

Prečo Beethoven neodoslal z Piešťan list svojej milej?
Autor: Alexander Urminský (autor fotografií Eduard Budke)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 05. 12. 2011 11:41

Netradičná reportáž z inaugurácie poštovej známky s vyobrazením historickej poštovej schránky v Piešťanoch.

Jedni tvrdia, že odoslal, ale si ho vyžiadal späť, aby sa nedostal do nepovolaných rúk. Iní historici a muzikológovia tvrdia že na vine mohla byť pošta. Ako to teda bolo?

V čase Beethovenovho pobytu v Piešťanoch ešte nebola pošta ale poštové diligencie tadiaľto občas prechádzali. V druhom dome na ľavej strane terajšej Teplickej ulice stál dom s názvom Posthorn, teda Poštová trúbka. Bola tam poštová zberňa, ešte nie pošta, kde sa nachádzala aj prenosná poštová schránka. Tak to uvádza aj Frauenfeldova mapa z roku 1824 a tento rok je napísaný aj na historickej poštovej schránke ktorá je v zbierkach piešťanského Balneologického múzea. Tí, ktorí tú schránku doposiaľ ešte nevideli, mohli ju vidieť na prezentácii novej poštovej známky v piatok 2. decembra v uvedenom múzeu. A to nie iba v skutočnosti, ale aj na prezentovanej známke. Ba čo viac, aj v príležitostnej poštovej pečiatke. Tá pripomína prezentáciu známky ale aj výročie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, predchodkyne múzea.


Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
 
Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
 
Zábery zo slávnostnej inaugurácie poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka v Balneologickom múzeu v Piešťanoch.

Známku prezentovali zástupcovia ministerstva, pošty, múzea i filatelisti a tí si neodpustili, aby ku takej významnej príležitosti neboli pre budúcnosť zachované poštovo-historické doklady, ktoré sa na prezentácii dali získať. Tí čo tam neboli majú ešte šancu do 8. decembra na pošte Piešťany 1, kde je známka k dispozícii až do spotrebovania a poštové pečiatka do uvedeného dátumu. „Krst“ bol vykonaný vložením najstaršieho známeho listu odoslaného v roku 1851 pár mesiacov po otvorení prvej stálej pošty v Piešťanoch, ďalej vložením pohľadnice s vylepenou prvou česko-slovenskou poštovou známkou z roku 1918. Na záver boli na „krstenú“ známku s poštovou schránkou nasypané známky vydávané ku každoročnému dňu poštovej známky, ktorý sa pripomína 18. decembra.


Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
 
Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
 
Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
 
Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
 
Zábery zo slávnostnej inaugurácie poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka v Balneologickom múzeu v Piešťanoch.

Aby sme neublížili Beethovenovi ani poštárom, uzavrieme položenú otázku tým, že ak by on bol v Piešťanoch po roku 1824 a nie v roku 1801, pravdepodobne by jeho list s nejakým týždňovým meškaním bol jeho milej doručený. Ale ak by bol po roku 1851, bol by určite doručený, možno už na druhý deň.


Závery:
  • Poštová zberňa bola v Piešťanoch potvrdená rokom 1824, ale mohla byť aj skôr.
  • Trvalý poštový úrad bol v Piešťanoch otvorený 1.1.1851 a v tomto roku je už 160. výročie.
  • Piešťanská muzeálna spoločnosť bola ustanovená v roku 1931 a tento rok má 80. výročie.

Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
 
(Analogická) pohľadnica historickej poštovej schránky s nalepenou poštovou známkou s tým istým motívom a opečiatkovaná príležitostnou pečiatkou, ktorá zároveň pripomína 80. výročie PMS.


Inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Historická poštová schránka
 
Poštový lístok s budovou zberne Posthorn vydaný ku Dňom slovenskej filatelie a známka s pečiatkou ako na pohľadnici.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace informácie a reportáže:


Autor: Alexander Urminský (autor fotografií Eduard Budke)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov