100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Zberateľské burzy:
Stretnutie zberateľov všetkých odborov vo Valašskom Meziříčí (Česko)

Stretnutie zberateľov všetkých odborov vo Valašskom Meziříčí (Česko)
Miesto: Klub seniorů, Tolstého 1338 (vedle Městské policie), Valašské Meziříčí (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 01. 03. 2020

Pozvanie na pravidelné stretnutie zberateľov všetkých odborov vo Valašskom Meziříčí (ČR).


Čas konania: 7:00 - 10:00
(stretnutie sa koná každú prvú nedeľu v mesiaci)

Organizátor: KF 07-29 Valašské Meziříčí


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:

  • Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov