125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Klubové stretnutia (pravidelné):
Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov vo Vyškove (ČR)

Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov vo Vyškove (ČR)
Miesto: Sokolský dům, Vyškov (Česká republika)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 04. 02. 2018

Pozvánka na pravidelné klubové stretnutie filatelistov vo Vyškove (Česká republika) usporadúvané každú 2. nedeľu.


Čas konania: 9:30 - 11:00

Organizátor: KF 07-07 Vyškov
Zdroj: FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov