Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Klubové stretnutia (pravidelné):
Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Trenčíne

Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Trenčíne
Miesto: Kultúrne centrum Dlhé Hony, Soblahovská ul. 4 (pri obchodnom dome DRUŽBA) , Trenčín
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 08. 03. 2020

Pozvanie na pravidelné klubové stretnutie filatelistov v Trenčíne.


Ďalšie termíny v roku 2020: 16. II., 8. III., 22. III., 5. IV., 10. V., 24. V., 14. VI., 28. VI., 12. VII., 6. IX., 20. IX., 4. X., 18.X., 8.XI., 28.XI., 6.XII. , 13.XII.

Čas konania: 9:00 - 11:00

Periodicita: Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Trenčíne sa usporadúva pravidelne - nepravidelne +/- každé 2 týždne v nedeľu okrem Vianočných a Veľkonočných sviatkov a mesiaca august.

Zberateľské oblasti: Filatelia

Organizátor: Klub filatelistov 52-10 Trenčín

Vstupné: 0,20 €

Informácie a objednávka stolov:
          Kontaktná osoba: Ján Fabuš
          Adresa: Záblatská 71A, 911 06 Trenčín
          Telefón: 0907 716 529
          Email: jan.fabus60@gmail.com


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:

  • Ján Fabuš


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov