Tribute to the manor house in Partizánske: They immortalized it on the original postage stamp

Report from the ceremonial inauguration of the postage stamp Beauty of Our Homeland - Manor-house Water Castle in Simonovany

23. 09. 2020

Collectors' Bourses:
Sunday club meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)

Sunday club meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)
Location: Posádkový klub Trenčín (Dom armády), Hviezdoslavova 16, Trenčín
Entry: After paying the admission
Date: 08. 11. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the regular Sunday club meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)
Please note the change of venue!


Čas konania: 9:00 - 11:00
(nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Trenčíne sa usporadúva pravidelne - nepravidelne +/- každé 2 týždne v nedeľu okrem Vianočných a Veľkonočných sviatkov a mesiaca august)

Ďalšie termíny v roku 2020: 4. X., 18.X., 8.XI., 28.XI., 6.XII. , 13.XII.

Zberateľské oblasti: Filatelia

Organizátor: Klub filatelistov 52-10 Trenčín

Informácie a objednávka stolov:
» Kontaktná osoba: Ján Fabuš
» Adresa: Záblatská 71A, 911 06 Trenčín
» Telefón: 0907 716 529
» Email: jan.fabus60@gmail.com

Vstupné: 0,20 €Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Ján Fabuš


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists