Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2020

Invitation to the 17th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2019 in Bratislava (Slovakia).

05. 06. 2020

Club meetings (regular):
Regular Sunday club meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)

Regular Sunday club meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)
Location: Kultúrne centrum Dlhé Hony, Soblahovská ul. 4 (pri obchodnom dome DRUŽBA) , Trenčín
Entry: After paying the admission
Date: 02. 02. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the regular Sunday club meeting of philatelists in Trencin (Slovakia).


Ďalšie termíny v roku 2020: 16. II., 8. III., 22. III., 5. IV., 10. V., 24. V., 14. VI., 28. VI., 12. VII., 6. IX., 20. IX., 4. X., 18.X., 8.XI., 28.XI., 6.XII. , 13.XII.

Čas konania: 9:00 - 11:00

Periodicita: Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Trenčíne sa usporadúva pravidelne - nepravidelne +/- každé 2 týždne v nedeľu okrem Vianočných a Veľkonočných sviatkov a mesiaca august.

Zberateľské oblasti: Filatelia

Organizátor: Klub filatelistov 52-10 Trenčín

Vstupné: 0,20 €

Informácie a objednávka stolov:
          Kontaktná osoba: Ján Fabuš
          Adresa: Záblatská 71A, 911 06 Trenčín
          Telefón: 0907 716 529
          Email: jan.fabus60@gmail.com


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:

  • Ján Fabuš


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists