Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Zberateľské burzy:
Sobotná filatelistická burza v Tábore (Česko)

Sobotná filatelistická burza v Tábore (Česko)
Miesto: Dům armády, Kyjevská, Tábor (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 25. 04. 2020

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú burzu v Tábore (Česká republika).


Čas konania: 8:00 - 11:00
(burza sa koná každú štvrtú sobotu v mesiaci)

Organizátor: KF 02-3 Tábor


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov