Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska

Informácia o Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a jeho neúnavných filatelistických aktivitách.

26. 01. 2020

Zberateľské burzy:
Pravidelná pondelková filatelistická burza v Prahe (ČR)

Pravidelná pondelková filatelistická burza v Prahe (ČR)
Miesto: Jablonecká 322 (I. patro), Praha 9 - Prosek (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 27. 01. 2020

Pozvanie na pravidelnú pondelkovú filatelistickú burzu v Prahe (Česká republika).


Čas konania: 18:00 - 20:00
(burza sa koná každý nepárny pondelok okrem prázdnin)


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:

  • Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov