800. výročie založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne

Príležitostná poštová známka venovaná 800. výročiu založenia benediktínskeho opátstva v Skalke pri Trenčíne.

21. 03. 2024

Zberateľské burzy:
Pondelková filatelistická burza v Prahe (Česko)

Pondelková filatelistická burza v Prahe (Česko)
Miesto: Jablonecká 322 (I. patro), Praha 9 - Prosek (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 26. 02. 2024

Pozvanie na pravidelnú pondelkovú filatelistickú burzu v Prahe (Česká republika)


Čas konania: 18:00 - 20:00
(burza sa koná každý nepárny pondelok okrem prázdnin)Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov