Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Zberateľské burzy:
Nedeľná výmenná schôdzka filatelistov v Tepliciach (Česko)

Nedeľná výmenná schôdzka filatelistov v Tepliciach (Česko)
Miesto: Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 530/11, Teplice (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 05. 04. 2020

Pozvanie na pravidelnú výmennú schôdzku filatelistov v Tepliciach (ČR).


Čas konania: 8:00 - 11:00
(schôdzka sa koná prvú a tretiu nedeľu v mesiaci)Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov