Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou koronavírusu COVID-19.
(Aktualizované 11. 7. 2020)

11. 07. 2020

Zberateľské burzy:
Pravidelná nedeľná výmenná schôdza filatelistov a numizmatikov v Senici

Pravidelná nedeľná výmenná schôdza filatelistov a numizmatikov v Senici
Miesto: Areál Futbalového štadióna FK Senica, Sadová 639/22, 905 01 Senica, Senica
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 03. 12. 2017

Pravidelná nedeľná výmenná schôdza filatelistov a numizmatikov v Senici usporadúvaná každú prvú nedeľu v mesiaci.


Čas konania: 10:00 - 13:00 hod.

Zberateľské oblasti: Filatelia a numizmatika

Organizátor: Klubu filatelistov KF 52-44 Senica

Informácie a objednávky stolov:
      Kontaktná osoba: Peter Mach
      Mobil: 0908 186 976
      Email: peter.mach.sr@gmail.com

Mapa s vyznačeným miestom konania:


Zobraziť Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov a numizmatikov v Senici na väčšej mape


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov