100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Zberateľské burzy:
Pravidelná nedeľná filatelistická burza v Prahe (ČR)

Pravidelná nedeľná filatelistická burza v Prahe (ČR)
Miesto: KD Barikádniků, Saratovská 200/1, Praha 10 - Strašnice (Česká republika)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 01. 03. 2020

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú burzu v Prahe (Česká republika).


Čas konania: 8:00 - 11:00 (burza sa koná každú nedeľu)

Organizátor: KF 00 - 01 Praha


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj:

  • Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov