Jesenná zberateľská burza v Malackách

Pozvanie na jesennú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách.

10. 09. 2022

Príležitostná pečiatka:
Požehnanie sochy Sv. Jána Nepomuckého J. E. Petrom Beňom

Požehnanie sochy Sv. Jána Nepomuckého J. E. Petrom Beňom
Deň používania: 27. 05. 2022
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti Požehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého J. E. Petrom Beňom.


Textový motív: POŽEHNANIE SOCHY SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO / J. E. PETROM / BEŇOM

Obrazový motív: Socha sv. Jána Nepomuckého

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov