Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.

13. 06. 2022

Príležitostná pečiatka:
Požehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého

Požehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého
Deň používania: 02. 06. 2017
 
Pošta: DIVINA
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Divine pri príležitosti požehnania sochy sv. Jána Nepomuckého.


Textový motív: POŽEHNANIE SOCHY SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

Obrazový motív: Erb Diviny, päť hviezd v kruhu.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov