Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Slovenská, česká a československá známka:
Použitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov

Použitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov
Autor: Ing. Karol Milan
Publikované: 08. 02. 2009 17:14

Dôležité upozornenie o výške výplatnej tarify FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov.


FDC (obálky prvého dňa) z emisie „Kultúrne dedičstvo Slovenska – predrománske a románske pamiatky“ vydanej 2. 1. 2009 s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov platia pri poštovej preprave 3 mesiace ako všetky ostatné FDC doteraz, avšak

s vyplatenou tarifou ako za obyčajný list v tuzemsku 2. triedy a do 50 gramov = 0,33 € (10,- Sk), alebo T2 50g.

Znamená to, že ľubovolnú uvedenú FDC (bez rozdielu nominálnej hodnoty nalepenej známky) je možné odoslať v tuzemskom styku bez doplatku ako riadne vyplatený list 2. triedy a do 50 g. Pri využití ďalších služieb (1. trieda, doporučene, RS-špeciál, vyššia hmotnosť listu, ...) v tuzemsku, alebo do zahraničia sa dopláca iba rozdiel pre danú službu. Znamená to, že ak použijem FDC s nalepenou známkou 0,01 € - poštovné je započítané už vo výške 0,33 €. Ak túto FDC odošlem v tuzemsku 1. triedou doplatím iba 0,20 € (dolepenými známkami, alebo výplatným strojom).


Použitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov
 

Spracované na základe podkladov Ing. Karol Milana z Trenčína a informácii Slovenskej pošty (Poštový vestník číslo 51 z 22. 12. 2008 a informačný oznam na bežnom poštovom úrade).
Súvisiace články:

Autor: Karol Milan

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov