Autor: Ing. Karol Milan

Zoznam článkov:


Použitie FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov (08.02.2009)

Dôležité upozornenie o výške výplatnej tarify FDC s nalepenou známkou 1, 2, 5, 10 a 20 centov.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov