Slovensko – USA, prvý známy list známkového obdobia

Odborný článok venovaný unikátnemu nálezu najstaršej známej celistvosti zaslanej z územia Slovenska a adresovanej do USA s prvou emisiou rakúskych známok, ktorá nie je uvedená v špecializovanej publikácii Petra Severína: Príručka celistvostí a poštových pečiatok z územia Slovenskej republiky na poštových známkach Rakúska 1850 – 1867.

27. 12. 2020

Poštový lístok bez prítlače:
Poštový motív - poštová obálka

Poštový motív - poštová obálka
Deň vydania: 15. 08. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou s motívom poštovej obálky.


Textový motív: Natlačená známka: nie je; Cena: 3,50 Sk

Obrazový motív: Natlačená známka: poštová obálka a štíty hôr.

Autor známky: akad. mal. Karol Felix
Predajná cena: 3,50 Sk


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov