Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Tematická filatelia:
Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť)

Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť)
Autor: Igor Banás
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 18. 01. 2019 16:33

Príspevok venovaný československým poštovým ceninám na námet dostihový a jazdecký šport - I. časť obdobie 1918-1945.


Prvá československá poštová cenina na námet dostihový šport bol celinový obrazový poštový lístok (ďalej len CDV) z fotografickým záberom z Veľkej pardubickej steeplechase 1930. V roku 1931 sa Československá poštová správa zúčastnila Výstavy telesnej výchovy a športu v Pardubiciach. Dňa 30. 5. 1931 boli vydané štyri obrazové poštové lístky z natlačenou známkou portrét prezidenta T. G. Masaryka (vzor 1929 pre poštové lístky), ktoré majú v obrazovej časti vytlačené pardubické námety: Pardubice, Kunětická hora – Pardubice, Let inž. Jana Kašpara a Veľká Pardubická 1930 (ďalej len VP 1930).


Filatelistický popis poštových lístkov


Ustanovenie č. 26 VMPT z 27. 5. 1931 uvádza rozmery lístkov 148 x 105 mm, farbu papiera svetložltú a tlač meďotlačou z hĺbky zelenou farbou. Náklad série je odhadovaný na 10 000 kusov.

Všetky CDV majú pod obrazom názov obrazu (fotografie) a v dolnej časti vľavo nad ozdobným rámom dvojriadkový nápis „VÝSTAVA TĚLESNÉ VÝCHOVY V PARDUBICÍCH / OD 31. V. DO 4. X. 1931“. Táto emisia CDV je najpodrobnejšie spracovaná v 3. dieli Monografie československých známok, časť celiny 1923-39 (strany 341-2) [KaZaPa1979]. Autor Jaroslav Papoušek usudzuje, že lístok Veľká pardubická 1930 má 4 typy. Tretí a štvrtý typ majú text FOTO PIRKA PARDUBICE tlačený kníhtlačou. Dôvodom ojedinelého použitia dvoch tlačových techník na československej celine, hĺbkotlače a kníhtlače bola dotlač nenatlačeného textu čiernou farbou. Okrem charakteristických znakov jednotlivých tlačových techník je čierna farba kníhtlače a tenké písmená je najľahším spôsobom určenia spôsobu tlače. Pri hĺbkotlači je zelený nápis v obraze menej výrazný.


Rozmery a typy poštových lístkov


Skutočné rozmery lístkov sú 147 x 104 +/- 1 mm. Jednotlivé typy sa určujú podľa rozmerov lístkov: merajú sa vzdialenosti nápisu od okraja obrazu v strede riadku bez dĺžňov a mäkčeňov. Prvé číslo je šírka obrazu meraná v strede výšky a druhé číslo je výška obrazu meraná strede šírky (medzi písmenami U a D). Rozdiely sú v desatinách mm. Presne sa dajú odmerať len meradlami ktoré majú stupnice s desatinami mm. Rozmery obrazov lístka VP 1930 (tabuľka v Monografii č. 3, strana 342) sú nasledovné:

 
Vzdialenosť nápisu
od spodného okraja obrazu
Výška a šírka obrazu
1,9 mm 59,8 x 44,0 mm
2,0 mm 59,9 x 44,2 mm
2,0 mm 59,8 x 44,2 mm
2,0 mm 60,0 x 44,0 mm


Pri podrobnejšom skúmaní CDV som si všimol že hĺbkotlačové nápisy FOTO PIRKA PARDUBICE sú aj voľným okom viditeľne rôzne vzdialené od spodného okraja obrazu a menšie rozdiely vo vzdialenosti nápisu od bočného okraja obrazu (viď. porovnanie zväčšených obrazov). Pre zjednodušenie určenia typu bude stačiť porovnávať vzdialenosti nápisov od dolných okrajov obrazov. Dole prikladám zväčšené výrezy nápisov na porovnanie. U prvého typu je vzdialenosť od spodného okraja obrazu cca 0,5 mm a u druhého typu cca 1 mm. Stačí priložiť dve CDV oboch typov k sebe a rozdiel je evidentný.

V prípade CDV VP 1930 z nápisom tlačeným dodatočne kníhtlačou nie je možné určenie typov podľa hore uvedenej metódy.
Nedisponujem presným meradlom so stupnicou na desatinu mm, ale aj kvalitným pravítkom (tenké čiary stupnice) sa dá určiť typ podľa hore uvedenej tabuľky. Vlastním len 2 CDV I. typu a 5 CDV II. typu. Na definitívne potvrdenie mojich záverov by bolo potrebné porovnať viac CDV....

Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť)

CDV VP prepravená ako expresná poštová zásielka. Nápis FOTO PIRKA PARDUBICE hĺbkotlač I. typ.


Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť) Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť)
Kratšia vzdialenosť od dolného okraja obrazu. I. typ. Väčšia vzdialenosť od dolného okraja obrázka II. typ.


Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť)

CDV VP s príležitostnou pečiatkou z ochoty. Nápis FOTO PIRKA Pardubice hĺbkotlač I. typ.


Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť)

CDV VP prepravená ako obyčajná poštová zásielka. Nápis FOTO PIRKA Pardubice hĺbkotlač II. typ.


Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť)

Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť)

CDV VP prepravená ako obyčajná poštová zásielka. Nápis FOTO PIRKA PARDUBICE kníhtlač III. typ.Farba poštových lístkov


Skutočná farba tlače lístkov je modrozelená v bledších a tmavších odtieňoch. Zaznamenal som len posuny centrovania tlače resp. orezania a to vertikálne aj horizontálne pri zachovaní rozmerov CDV.


Miesto predaja a výskyt poštových lístkov


Obežníky, ktoré sú citované v Monografii neudávajú či sa obrazové lístky budú predávať aj mimo výstavu resp. Pardubíc, ale je to málo pravdepodobné. Všetky poštou prepravené lístky, ktoré vlastním majú denné pečiatky pardubických pôšt. Predpokladám, že nepredané CDV boli skartované. Nasvedčuje tomu aj fakt že CDV VP 1930 má najnižšie katalógové záznamy a na filatelistickom trhu sa vyskytuje najčastejšie zo série. Praktický to znamená, že bol oň najväčší záujem resp. bol najpredávanejší. Ostatné CDV zo série sa vyskytujú zriedkavejšie, Skutočne prepravené celistvosti VP 1930 z príležitostnou pečiatkou (VÝSTAVA TĚLESNÉ VÝCHOVY A ŠPORTU) sa vyskytujú najzriedkavejšie. Častejšie sa vyskytujú CDV z príležitostnými pečiatkami z ochoty neprepravené poštou ako aj s dennými pečiatkami Pardubických pôšt. Nepoužité CDV sa vyskytujú najčastejšie, čomu zodpovedá najnižšie ocenenie v katalógoch.


Tematický popis poštových lístkov


Vo filatelistickej literatúre som nenašiel zmienku o tom, ktorá prekážka a ktoré kone a ktorí jazdci sú na fotografickom zábere na obrazovom lístku. Pre filatelistov znalých pardubických reálií (dráhy a jednotlivých prekážok) nie je identifikácia prekážky až taký problém, aj keď dnes je na inom mieste. Kvôli jednofarebnému obrazu a absencii detailov (najmä tvárí jazdcov) na fotografii a je prakticky možné určiť identitu len zľava prvého a tretieho jazdca (podľa dresov) a tým aj ich koní. Samozrejme, vyžaduje to znalosť dresov jazdcov a koní štartujúcich vo VP v roku 1930 resp. štúdium príslušnej literatúry, ktorej je dostatok.

Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť)


Členov výberovej komisie pravdepodobne inšpirovala fotografia uverejnená na titulnej strane časopisu „Dostihový a jezdecký šport“ (20. číslo ročník 1930) [DoJa1930] a predpokladám, že aj v dennej tlači., Zatiaľ som nenašiel zmienku o tom ako sa do obrazu CDV dostal nápis FOTO PIRKA PARDUBICE. Je to fakticky reklama súkromnej firmy a jediný prípad použitia reklamy súkromnej firmy v obraze CDV. Vo vyššie uvedenom časopise na stranách č. l-3 je „nosný“ článok pod názvom „Veľká pardubická steeplechase 1930“ a na štvrtej strane je identická fotografia ako na titulnej strane. Popis pod ňou dáva jednoznačné odpovede na naše otázky (citácia): "V plynulém tempu přes anglický skok (č. 11) Veľké Pardubické. Zleva Norbert (sl. Brandisová), Talán (škpt. Seyfield), Gyi Lóvan (kpt. Popler), Gestor (kpt. Býček).

Poštové ceniny na námet dostihový a jazdecký šport z územia Československa (1. časť)

Titulná stránka 20. čísla časopisu „Dostihový a jezdecký šport“ z roku 1930 (obrázok prevzatý z intenetovej stránky antikvariátu Pražský almanach [PrazskyAlmanach]).


Všetky kone na zábere (zľava) sa umiestnili v poradí 4., 3., 1. a 2. Ich jazdci patria medzi legendy československého dostihového a jazdeckého športu. Popis ich športových kariér by bol obsiahly a z toho dôvodu len tie najdôležitejšie fakty:

  • Kontesa Maria Immaculata (Lata) Brandisová (1895 - 1979) bola veľmi populárna dostihová jazdkyňa. V roku 1927 sa zapísala do histórie VP ako prvá žena na štarte VP a v roku 1937 ako prvá víťazka VP na kobyle Norma. Dodnes je jedinou ženou ktorá zvíťazila vo VP.
  • Rudolf Popler (1899 - 1932) najlepší a najpopulárnejší československý jazdec medzi svetovými vojnami. Bol učiteľom jazdy vo Vojenskom jazdeckom učilišti. Dvojnásobný víťaz VP (1926 a 1930) štartoval celkom v 506 dostihoch a v 140 vyhral. Štartoval aj na mnohých jazdeckých súťažiach v celej Európe a na Olympijských hrách 1924 a 1928. Dňa 16. 10. 1932 sa v poslednom dostihu v rámci mítingu VP smrteľne zranil. Od roku 1933 nesie jeho meno dostih a aj prekážka. V roku 2007 v miestach, kde stála pôvodná prekážka bola postavená replika osudnej prekážky a bol osadený pomníček s pamätnou doskou.
  • Československý reprezentant armádny dôstojník Jozef Seyfield sa okrem dostihov venoval aj parkúrovému skákaniu a všestrannej spôsobilosti Military. Reprezentoval Československo aj na OH Amsterdame 1928 na OH v Berlíne 1936.
  • Vynikajúcim všestranným jazdcom a úspešným reprezentantom bol aj armádny dôstojník Hynek Býček. Tiež úspešne štartoval na najvýznamnejších európsky jazdeckých súťažiach.

CDV tak môžu využiť aj filatelisti a vystavovatelia aj na námety „Olympijské hry“ a „Fotografia“ ako aj "Ženy v športe".

Na záver doplňme informácie o autorovi fotografie:

  • Josef Pirka (1861-1942) bol významný pardubický fotograf a je pokladaný za zakladateľa športovej fotografie v Čechách. Je známy fotografiami parforsných honov a dostihov najmä VP. Okrem fotografii jeho firma vyrábala aj pohľadnice, ktoré sú dodnes cenené a hľadané zberateľmi. Rozsiahla zbierka sklenených negatívom z jeho pozostalosti je uložená vo Východočeskom múzeum, ktoré organizuje časté výstavy jeho fotografií.

Použité zdroje


[KaZaPa1979] Karásek, J. - Žampach, F. - Papoušek, J. + kolektív.: Monografie československých známek - 3. díl, Výplatní známky 1923-39, celiny 1923-39, Poštovní filatelistická služba ve spolupráci s Federací československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha, 1979.
[DoJa1930] Veľká pardubická steeplechase 1930, časopis „Dostihový a jezdecký šport“, Ročník V., II. říjnový sešit, č. 20., str. 1 - 4, Praha, A. Stýblo, 1930.
[PrazskyAlmanach] Antikvariát Pražský almanachKontakt na autora článku: Igor Banás

Autor: Igor Banás

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov