Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/1 (107)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL

08. 01. 2021

Predám / Ponúkam:

Ponúkam šesťdielnu zostavu literatúry Nouzová papírová platidla Rakouska (1918-1921)

Ponúkam šesťdielnu zostavu literatúry Nouzová papírová platidla Rakouska (1918-1921)
Meno: Alexander Urminský

Výhodná ponuka šesťdielnej zostavy literatúry Nouzová papírová platidla Rakouska (1918-1921)


Ponúkam šesťdielnu zostavu literatúry Nouzová papírova platidla Rakouska (1918-1921), ktoré vydala Česká numismatická společnosť, pobočka Papírová platidla, autor Václav Čapek. Spolu je to viac ako 600 strán textov a obrázkov + opravy a doplnky, ako siedma časť.

Cena 15 € + poštovné

Nouzová papírova platidla Rakouska (1918-1921)
Meno: Alexander Urminský


Email: alexurminsky@gmail.com

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov