Exhibition MAIL WITH THE SMELL OF CHRISTMAS in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to the exhibition POSTAL MUSEUM 200 - 2020 dedicated to the 20th anniversary of the Postal Museum under the Slovak Post, installed in the Postal Museum in Banska Bystrica (Slovakia).

13. 11. 2020

I sell / I offer:

I offer a six-part set of literature Emergency Paper Money of Austria (1918-1921)

I offer a six-part set of literature Emergency Paper Money of Austria (1918-1921)
Name: Alexander Urminský

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Special offer at bargain prices of a six-part set of literature Emergency Paper Money of Austria (1918-1921)


Ponúkam šesťdielnu zostavu literatúry Nouzová papírova platidla Rakouska (1918-1921), ktoré vydala Česká numismatická společnosť, pobočka Papírová platidla, autor Václav Čapek. Spolu je to viac ako 600 strán textov a obrázkov + opravy a doplnky, ako siedma časť.

Cena 15 € + poštovné

Nouzová papírova platidla Rakouska (1918-1921)
Name: Alexander Urminský


Email: alexurminsky@gmail.com

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists