Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/1 (107)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL

08. 01. 2021

Predám / Ponúkam:

Ponuka známok, pečiatok, OVS a ďalších materiálov (námet: vtáky)

Ponuka známok, pečiatok, OVS a ďalších materiálov (námet: vtáky)
Meno: Vojtech Jankovič
Adresa: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Telefón: +421 908 729 017

AKTUALIZOVANÁ PONUKA (19. 8. 2020) poštových známok, pečiatok, OVS a ďalších materiálov (námet: vtáky)


Ponúkame nasledujúce materiály s námetom vtákov:


V prípade záujmu o zaujímavé materiály z tejto (tematickej) oblasti, prosím, pozrite si našu aktuálnu ponuku:
Ponuka súvisiacich materiálovMeno: Vojtech Jankovič
Adresa: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Telefón: +421 908 729 017
Email: vojtech.jankovic@gmail.com

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov