30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Príležitostná poštová známka pripomínajúca 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty vydaná v hárčekovej úprave ako spoločné vydanie s Českou republikou.

02. 10. 2023

Oznamy - poznámky:
Počas slávnosti Dňa poštovej známky a filatelie boli udelené ceny za najkrajšie poštové známky roka 2019

Počas slávnosti Dňa poštovej známky a filatelie boli udelené ceny za najkrajšie poštové známky roka 2019
Autor: POFIS
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 20. 12. 2019 17:02

Reportáž zo slávnostného večer pri príležitosti Dňa poštovej známky a filatelie 2019.

Základné informácie:Cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., „Krištáľovú známku“ za najlepšiu emisiu poštovej známky roku 2019 získala poštová známka „Česko-Slovenské légie a M. R. Štefánik“, ktorej autorom výtvarného návrhu je prof. Dušan Kállay a autorom rytiny František Horniak.

Ocenenia ministra dopravy a výstavby SR boli udelené v troch kategóriách: Najkrajší výtvarný návrh, Najkrajšia rytina a Najkrajšia poštová známka. Cenu za Najkrajší výtvarný návrh poštovej známky získal Adrian Ferda za emisiu „Predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe“. V kategórii Najkrajšia rytina získal ocenenie František Horniak za emisiu poštovej známky „Česko-Slovenské légie a M. R. Štefánik“ a v kategórii Najkrajšia známka roka získali ocenenie pána ministra prof. Dušan Kállay a František Horniak za realizáciu „Deň poštovej známky: Vincent Hložník.

Nakoniec programu štatutárny zástupca Zväzu slovenských filatelistov RNDr. Pavol Lazar odovzdal ocenenie RNDr. Milanovi Antálovi, dlhoročnému predsedovi klubu bratislavských filatelistov, za celoživotný prínos v oblasti organizovanej filatelie.

Počas slávnosti Dňa poštovej známky a filatelie boli udelené ceny za najkrajšie poštové známky roka 2019


Návštevníci podujatia mali možnosť vidieť aj výstavu ocenení Slovenskej pošty, a.s., ktoré dosiahla v roku 2019 na zahraničných filatelistických výstavách v rekordnom počte.

Spomedzi neuveriteľných 10 cien pritom 5 cien získala len jedna známka „Umenie: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“, a to: 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie v Bruseli, 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta vo Viedni a jedno 1. a dve 3. miesta v súťaži o najlepšie známky sveta v Madride. Na madridskej výstave Slovenská pošta navyše získala ešte cenu za najkrajší hárček sveta vydaný za posledných 5 rokov za poštovú známku „1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“ z roku 2013 a cenu za najlepší dizajn poštovej známky za emisiu „Deň poštovej známky: Alfons Mucha – Hradčany“.Veľmi úspešná bola aj účasť Slovenskej posty na svetovej filatelistickej výstave CHINA 2019 WORLD STAMP EXHIBITION konanej v meste Wuhan, na ktorej získala zlatú medailu v triede A Svetovej poštovej únie určenej pre vydavateľov poštových známok a veľkú striebornú medailu v súťažnej triede literatúra za publikáciu „25. rokov slovenskej známkovej tvorby“. Táto publikácia, ktorá bola vydaná v minulom roku v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, získala najnovšie aj pozlátenú medailu na špecializovanej výstave EXPO2019CINISELLO usporiadanej v talianskom meste Cinisello Balsamo.


Autor: POFIS

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov