Burza pre všetky zberateľské odbory v Žiline

Pozvanie na burzu pre všetky zberateľské odbory v Ingeo v Žiline.

18. 06. 2023

Ostatné správy:
PF 2017 - úspešný zúbkovaný rok 2017

PF 2017 - úspešný zúbkovaný rok 2017
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 30. 12. 2016 01:30

PF 2017 od redakcie www.postoveznamky.sk.Redakcia

www.postoveznamky.sk


vám želá

všetko dobré a zdravé a veselé a úspešné a samozrejme správne zúbkované


počas celého roka 2017 a mnoho dôvodov na filatelistický úsmev.*


PF 2017 - úspešný zúbkovaný rok 2017* Zúbkovanie od ucha k uchu! 😀


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov