Pošta: Petra Vlhová - Majsterka sveta v obrovskom slalome - www.postoveznamky.sk

Spolok filatelistov Báčsky Petrovec a krásne slovacikum zo Srbska

Informácia o Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a jeho neúnavných filatelistických aktivitách.

26. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
Petra Vlhová - Majsterka sveta v obrovskom slalome

Deň používania: 22. 02. 2019
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: modrá

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti úspechu slovenskej zjazdovej lyžiarky Petry Vlhovej - zisk titulu majsterky sveta v obrovskom slalome


Textový motív: MAJSTERKA SVETA V OBROVSKOM SLALOME / PETRA VLHOVÁ

Obrazový motív: Lyžiarka počas jazdy.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov