Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Bratislave.
POZOR! Zmena miesta konania.

11. 12. 2021

Obálka prvého dňa:
Paralympijské hry Peking 2008

Paralympijské hry Peking 2008
Deň vydania: 06. 06. 2008
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Paralympijské hry Peking 2008.
Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Paralympijské hry Peking 2008.

Deň vydania: 4. 6. 2008
Autor výtvarného návrhu: Igor Piačka
Návrh na pečiatku: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: ofset
Náklad FDC: 3 600


Súvisiace materiály:

Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov