Republikové stretnutie filatelistov v Trenčíne

Pozvanie na tradičné republikové filatelistické stretnutie v Trenčíne.

15. 10. 2023

Poštová známka:
Pamätná prvá eurová známka

Pamätná prvá eurová známka
Deň vydania: 01. 01. 2009
 

Pamätná prvá eurová známka.
Deň vydania: 1. 1. 2009
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 30 x 45 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 6
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Martin Činovský
Rytec známky a hárčeka: Martin Činovský
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 100 tis.

Hárčeková úprava


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov