Výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály

Informácia o poštových materiáloch pripravených k 80. výročie atentátu na Reinharda Heydricha (Operácia Anthropoid).

24. 05. 2022

Celinová obálka s prítlačou:
ÖVEBRIA 2009

ÖVEBRIA 2009
Deň vydania: 11. 09. 2009
 

Celinová obálka Veľkomoravský šperk s prítlačou ÖVEBRIA 2009 Viedeň
Celinová obálka Veľkomoravský šperk s prítlačou
ÖVEBRIA 2009


Deň vydania: 11. 9. 2009
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Peter Augustovič
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,40 € + 0,17 €
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov