Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie výstavy 20 rokov slovenskej známkovej tvorby

Otvorenie výstavy 20 rokov slovenskej známkovej tvorby
Deň používania: 16. 01. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy poštových známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre.
Deň používania: 16. 1. 2013
Pošta: NITRA 3
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: OTVORENIE VÝSTAVY / 20 / ROKOV / SLOVENSKEJ / ZNÁMKOVEJ / TVORBY
Obrazový motív: Filatelistická lupa.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace oznamy:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov