Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2021/1 (185)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT.

24. 04. 2021

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie výstavy 20 rokov slovenskej známkovej tvorby

Otvorenie výstavy 20 rokov slovenskej známkovej tvorby
Deň používania: 16. 01. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia výstavy poštových známok 20 rokov slovenskej známkovej tvorby v Nitre.
Deň používania: 16. 1. 2013
Pošta: NITRA 3
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: OTVORENIE VÝSTAVY / 20 / ROKOV / SLOVENSKEJ / ZNÁMKOVEJ / TVORBY
Obrazový motív: Filatelistická lupa.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace oznamy:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov