Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie slovenského snemu 18. 1. 1939

Otvorenie slovenského snemu 18. 1. 1939
Deň používania: 18. 01. 2019
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti 80. výročia otvorenia slovenského snemu 18. 1. 1939
Tematický popis a súvislosti:

Snem Slovenskej krajiny bol základným štátoprávnym atribútom autonómie Slovenska v rámci druhej Česko-Slovenskej republiky. Cesta k vytvoreniu tohto prvého slovenského zákonodarného zboru v histórii sa otvorila prijatím ústavného zákona č. 299/1938 Sb. z. a n. o autonómii Slovenskej krajiny Národným zhromaždením 22. novembra 1938. Snem Slovenskej krajiny bol oficiálne ohlasovaný a predstavovaný ako ústavodarné zhromaždenie, ktorého úlohou bola príprava ďalšieho atribútu štátnosti – Ústavy Slovenskej krajiny.

Snem Slovenskej krajiny bol zvolaný rozhodnutím prezidenta Česko-Slovenskej republiky Emila Háchu zo 4. januára 1939 presne mesiac po voľbách - na 18. januára 1939. Slávnostné ustanovujúce zasadnutie snemu sa konalo za účasti politickej elity česko-slovenského štátu v aule Slovenskej univerzity v Bratislave.


Autor (zdroj) popisu: Prehľad správ


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov