Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2024/1 (121)

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

01. 04. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Otvorenie novej výstavy v Poštovom múzeu

Otvorenie novej výstavy v Poštovom múzeu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 13. 03. 2013 11:52

Informácia o otvorení výstavy "Kroje rôznych národov na poštových známkach celého sveta" v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.

Základné informácie:


Súvisiace materiály:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov